Ett förbud mot att erbjuda molntjänster till Ryssland var inkluderade i ett första utkast till de sanktioner som utfärdades av ministerrrådet 3 juni men togs sedan bort. Att det fanns med ska dock ha varit ”väsentligt fel¡ enligt en pressansvarig vid rådet, skriver Reuters.

Enligt en annan EU-tjänsteman som Reuters talat med säger att sanktioner mot molntjänster aldrig föreslagits av EU-kommissionen men att EU ändå arbetade med att få med förbudet bland framtida sanktiner men att det är tekniskt komplicerat.

Hur ett eventuellt förbjud att erbjuda molntjänster till Ryssland inom EU faktiskt skulle slå är också oklart eftersom de dominerande molnleverantörerna är amerikanska.

Att molntjänsterna plockats bort från utkastet kommenterades dock av Mykhailo Podolyak, rådgivare till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på Twitter där han skriver att sanktionstrycket måste öka och inte minska.