Det är Pulsen Integrations verksamhet inom IAM, det vill säga identity and access management, som får en ny hemvist. Totalt handlar det om 35 medarbetare i Sverige och Finland som blir en del av ID North. Men Pulsenkoncernen har dock fortsatt stort intresse i IAM-marknaden. I samma veva går nämligen Pulsen Group in som delägare i moderbolaget European ID Security, där ID North ingår tillsammans med Arctic Group.

Stockholmsbaserade ID North har 30 medarbetare som jobbar med leverantörer som Sailpoint, Okta och Cyberark, medan Boråsbaserade Pulsen Integration främst jobbar med bolag som Microfocus, Nexus och Microsoft.

Efter fusionen kommer ID North alltså bestå av 65 medarbetare i Sverige och Finland. Utöver att man får ett bredare erbjudande inom identitets- och behörighetshantering är det gemensamma målet är att vara nordisk marknadsledare inom både offentlig och privat sektor.

– Den snabba digitala utvecklingen och omvärldsläget har ökat förståelsen för och behovet av it-säkerhetslösningar hos många företag och organisationer. Samgåendet gör oss till en attraktiv och heltäckande partner inom IAM. Vi är två starkt kompletterande organisationer som har en tydlig och gemensam syn hur marknaden kommer utvecklas. Jag är glad över att vi på det här sättet kan kroka arm och använda varandras styrkor för att hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt, säger ID Norths vd Jens Björkman.

– Genom samgåendet kan vi erbjuda ett helt nytt sammanhang för såväl medarbetare, kunder och marknaden i stort. Behovet av denna typ av tjänster har ökat med åren, och med fokus på identitets- och behörighetshantering behöver inte cyberhoten stå i vägen för innovation och digitalisering, konstaterar Alexander Westerling, vd på Pulsen Integration.