Samtidigt som det finns de som pekar på AI:s potential att garantera likabehandling så har bland annat Diskrimineringsombudsmannen, DO, varnat för riskerna för att det automatiserade beslutsfattandet kan leda till diskriminering.

Nu får DO i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen på området.

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson med ansvar för arbetet mot diskriminering säger i en kommentar att diskriminering på arbetsmarknaden måste bekämpas.

– Det är viktigt att användandet av ny teknik inte leder till mer diskriminering. Vi ger nu därför DO i uppdrag att kartlägga vilka risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra och i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sådana tekniska lösningar.

Senast den 1 november 2023 ska uppdraget vara klart och redovisas.