Syftet med hyperkonvergens är att göra datacentret mer lättskött och öka skalbarheten. Det gör man genom att köra datalagring, programkörning och nätverk i ett enda system.

I plattformar för hyperkonvergens (hyperconverged infrastructure, HCI) ingår en hypervisor för virtualiserad databehandling, mjukvarudefinierad datalagring och virtualiserat nätverk. Detta körs vanligtvis på standardservrar. Flera noder kan klustras om man vill skapa pooler med delade resurser för programkörning och datalagring, arrangerade för smidig användning.

Genom att man använder standardhårdvara, supportad av en enda leverantör, får man en infrastruktur som är mer flexibel och mer lättadministrerad än traditionell lagringsinfrastruktur för företag. Om man är en it-ansvarig som tänker modernisera företagets it-system kan hyperkonvergens ge agilitet i klass med infrastruktur i publika moln, men utan att man släpper kontrollen av hårdvaran i egna lokaler.

Skillnaden mellan hyperkonvergens och konvergerad infrastruktur

Med hyperkonvergens får man mer långtgående abstraktion och högre nivåer av automatisering än vanlig konvergerad infrastruktur.

Konvergerad infrastruktur består av ett färdigkonfigurerad paket med mjukvara och hårdvara i ett enda system, avsett att vara lätt att administrera. Och i konvergerad infrastruktur är programkörning, datalagring och nätverk åtskilda komponenter som går att särskilja.

I en hyperkonvergerad miljö går det inte att särskilja komponenterna. De mjukvarudefinierade delarna realiseras virtuellt och integreras skarvlöst i hypervisormiljön. Det betyder att en organisation enkelt kan öka kapaciteten genom att lägga till extra moduler.

För- och nackdelar med hyperkonvergerad infrastruktur

Med hyperkonvergerad infrastruktur kan man räkna med förenkling och flexibilitet jämfört med äldre system. De integrerade delarna för datalagring, programkörning och nätverk är utformade för att hanteras som ett enda system, likadant i alla instanser av den hyperkonvergerade infrastrukturen.

De inbyggda administrationsfunktionerna gör det hela lättskött. Mjukvarudefinierad lagring förväntas leda till ökad skalbarhet och effektivt resursutnyttjande. Ett företag kan börja smått och lägga till resurser allt eftersom. Leverantörer av hyperkonvergerade system brukar också peka på potentiella besparingar i sådant som elförbrukning och lokalbehov, liksom personal. Man kan också slippa licensbelagd mjukvara som verktyg för backup och katastrofberedskap.

Avigsidan med hyperkonvergens beror på att man knyter upp sig till ett helt integrerad system. Det går inte att uppgradera enstaka komponenter. Det innebär att om du, till exempel, behöver mer lagringskapacitet så riskerar du att tvingas köpa mer beräkningskapacitet på samma gång. I slutänden kan du flytta kostnaderna i stället för att sänka dem. Hyperkonvergens betyder dessutom att du kanske inte kan använda existerande hårdvara som du redan har betalat för.

Hyperkonvergens kontra molnet

Nu undrar du kanske vad det är för skillnad mellan en HCI-plattform och molnet. De är ju båda mjukvarubaserade system med en pool av hårdvara som körs virtuellt.

Både publika och privata moln vill göra livet enklare för användarna genom att lägga ett abstraktionslager mellan dem och de resurser som de använder. Många olika slags hårdvara och mjukvara kan gömma sig bakom abstraktionslagret.

Hyperkonvergerad infrastruktur syftar däremot till att göra det enklare för it-avdelningen att tillhandahålla tjänster åt användarna genom att standardisera plattformen och göra den enhetlig. Det ska vara enkelt för it-avdelningen att placera ut, underhålla och skala den hyperkonvergerade infrastrukturen i enlighet med organisationens behov, men en hyperkonvergerad infrastruktur kan inte skalas upp och ned skarvlöst i takt med användarnas behov på samma sätt som molnet kan.

Vilka jobb lämpar sig för hyperkonvergens?

Från början utvecklades HCI-system för virtuella skrivbordsinfrastruktioner (virtual desktop infrastructures, VDI) och andra allmänna laster med rätt förutsägbara resursbehov. Med tiden har du vuxit – från att vara specialiserade lösningar för VDI till allmänna, skalbara plattformar för företagsprogram, databaser och privata moln. Laster som ofta körs på hyperkonvergerad infrastruktur är databaser, fil- och utskriftshantering, samarbetsplattformar som Exchange eller Sharepoint, kommersiella program som SAP och Oracle, analys, webbinriktade laster som LAMP-stackar eller webbservrar.

Det har skett ett par vidareutvecklingar som har gjort hyperkonvergerad infrastruktur mer lockande. En är möjligheten att skala beräkningskapacitet och lagringskapacitet oberoende av varandra jämfört med separata system. Den andra är möjligheten att skapa en hyperkonvergerad lösning genom att använda NVMe — en öppen specifikation för logiska gränssnitt mellan enheter, avsedd för icke-flyktiga lagringsmedier som är sammankopplade genom en PCI Express-buss – genom ett sammanflätat nätverk (fabric).

Det finns nu större förståelse för värdet av hyperkonvergerade infrastrukturer.

– Särskilt för mindre företag som kanske inte behöver, eller inte vill ha, en datacenterinfrastruktur i stor skala, men som ändå vill behålla lite kontroll av sin miljö, säger Sebastian Lagana, undersökningsledare för infrastrukturplattformar och tekniker på undersökningsföretaget IDC.

– Den växande användningen av hybridmoln i företag går också tydligt i linje med berättelsen om mjukvarudefinierade datacenter, och i det är HCI onekligen en del, säger Sebastian Lagana.

Hur säljs hyperkonvergerad infrastruktur?

Hyperkonvergerad infrastruktur finns att köpa som utrustning, som en referensarkitektur eller som enbart mjukvara. Paketerade funktioner som datadeduplicering, komprimering, dataskydd, snapshots, WAN-optimering samt backup och katastrofberedskap skiljer sig mellan leverantörerna.

HCI-hårdvara är ofta något slags integrerad anordning, ett paket av hårdvara och mjukvara som har framställts och som levereras av en enda leverantör. Ledande leverantörer av mjukvara för HCI är Nutanix och VMware, medan hårdvarusidan domineras av HPE, Dell och Cisco.

Hårdvarupaket med HCI levereras nyckelfärdiga. De kommer med prestandagarantier från leverantören och de kräver bara ett minimum av installation och konfigurering. 

– Användarna behöver inte bekymra sig om den underliggande hårdvaran, eftersom leverantören tar hand om allt, säger Darren Wright, chef för D2 Technology i New Castle, Delaware:

– Eftersom det är slutna system har säljarna bättre koll på hårdvaran, och det underlättar felsökning och prestandaoptimering, tillägger han.

Om man i stället väljer en produkt med enbart mjukvara kan man köra hyperkonvergerad infrastruktur på egen hårdvara. Leverantörer av HCI-mjukvara är bland andra Maxta och VMware (vSAN).

Teknikens förespråkare säger att en mjukvarubaserad hyperkonvergerad infrastruktur ger ökad flexibilitet.

– Jag kan välja vilken serverleverantör jag vill, och jag kan byta serverleverantör när som helst, säger Larry Chapman, ansvarig för it-infrastruktur på Trusource Labs, ett företag som ger support för sakernas internet-teknik:

– Det finns ingen anledning att binda sig vid samma serverleverantör eller ens vid samma generation av Intel-chips.

Chapman gillar också att det är han som äger mjukvarulicensen:

–Vi kan överföra licensen till en ny server, säger han.

Mjukvarubaserade HCI-produkter kan också konfigureras så att de matchar kundens behov av processor, minne och datalagring utan att man skaffar mer än vad som behövs, säger Darren Wright. Det ger användarna möjlighet att skala upp och ned efter behov, och det kan göra mjukvarubaserad hyperkonvergerad infrastruktur lättare att administrera och mindre kostsamt att drifta.

Marknaden för HCI blir hetare och förändras

Hyperkonvergens vinner mark hos företag som lockas av dess potential att förenkla administration, göra införandet av nya laster enklare och att optimera kostnaderna för infrastruktur.

Om du vill ha säkra bevis på att HCI har fast fotfäste i it-världen kan du börja med det faktum att Gartner har gett tekniken en egen magisk kvadrant. Marknadsanalysfirman Meticulous Research tror att HCI-marknaden kommer att växa med 24 procent på årsbasis under detta årtionde och nå 42 miljarder dollar 2028.

Men tekniken kommer att förändras under årens lopp för att hänga med i trenderna. Vi har redan kunnat se hur några leverantörer har ”disaggregerat” sina HCI-erbjudanden. Det kan verka bakvänt, men det är ett sätt att utnyttja virtualisering för att användarna ska kunna skräddarsy komponenterna i HCI-stacken, i synnerhet datalagring.

HCI håller också på att anpassas till containerrevolutionen. Vi har sett hur utvecklare bygger mikrotjänster som körs på Kubernetes och Docker. Containeriserade applikationer utvecklades för att köras i molnet, men HCI-produkter kan också fungera bra. I dag är det flera leverantörer som uttryckligen marknadsför sina produkter med inriktning på HCI. Hyperkonvergens tycks ha kommit för att stanna.