När företagen börjar bli nervösa och dra ut på investeringsbesluten brukar offentlig sektor vara en trygg hamn för it-leverantörerna.

Så också i den skakiga tid som råder nu, att döma av en ny prognos från analysföretaget Gartner.

Det är framför allt de senaste årens pandemirelaterade utmaningar som har triggat igång en våg av digitala transformationsprojekt i statliga och offentliga organisationer över hela världen, enligt Daniel Snyder, analytiker på Gartner.

– Myndigheter genomför innovativa aktiviteter genom att utnyttja teknik för att effektivisera digitala tjänster, implementera automatiseringsprocesser och utveckla medborgartjänster.

De offentliga it-utgifterna ökar på alla områden utom inom interna tjänster och telekomtjänster. Starkast tillväxt finns inom mjukvara. Myndigheter investerar i kritisk applikationsmjukvara för att stödja användargränssnitten.

Totalt väntas investeringarna i it inom den globala offentliga sektorn uppgå till 565,7 miljarder dollar i år, enligt Gartners rapport. Det är alltså en ökning med fem procent jämfört med 2021.