I syfte att undersöka tropiska orkaner har Nasa tagit fram sex vädersatelliter i ett projekt kallat Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats (TROPICS).

I nedanstående klipp får du veta mer om projektet:

Under söndagen skulle en Astra-raket placera de två första vädersatelliterna i omloppsbana runt jorden, men drygt tio minuter efter uppskjutningen lade en motor av i förtid och därmed gick satelliterna förlorade.

Enligt Nasa kommer övriga fyra satelliter att skjutas upp mer eller mindre som planerat, men det återstår att se om de två förlorade satelliterna kommer att ersättas på sikt.