Det här uppger en högt uppsatt representant för Nasa till nyhetsbyrån Reuters.

Det här nya hindret är ännu en komplikation och kan innebära en försening av tidsplanen för uppskjutningen av raketen, som redan har mött en utdragen regulatorisk översyn av sin primära uppskjutningsplats i Texas.

Elon Musk vill visa att Starship – som är hans vision för att människan ska kunna resa till Mars – framgångsrikt kan nå omloppsbana, vilket skulle vara en kraftigt försenad milstolpe i raketens utveckling.

SpaceX förslag för att blidka Nasa är bland annat en plan för att kunna skjuta upp amerikanska astronauter till Internationella rymdstationen från en annan ramp i Florida, men där kan det ta flera månader att få myndighetens godkännande.

SpaceX snabbade under fjolåret på sitt bygge av en startplats för Starship vid företagets anläggningar i Cape Canaveral i Florida för att denna ska kunna vara ett alternativ till raketens primära uppskjutnings- och utvecklingsplats i Boca Chica i Texas.