Syntell är ett konsultbolag som jobbar med systems lifecycle management, SLCM. För CAG är köpet först och främst en fortsatt satsning mot försvarskunder, men Syntell jobbar också med kunder inom transport, energi, medtech och offentlig sektor.

Under fjolåret omsatte Syntell 114 miljoner kronor med ett rörelseresultat på drygt 7 miljoner. Bolaget har 70 medarbetare som hjälper kunderna med anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt. Bolaget har kontor i Stockholm och Oslo och bedriver verksamheten inom de fyra affärsområdena Defence, Industry, Public och International. Prislappen för CAG landar på 70 miljoner kronor.

– Med förvärvet av Syntell stärker CAG sin position som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom försvarssektorn. Geografiskt stärker vi vår närvaro med Syntells kunder i Norge, Danmark och Finland. Syntells verksamhet inom transport, energi, medtech och publik sektor fokuserar på hållbara systemlösningar och passar mycket väl in i vårt erbjudande av samhällsnyttiga digitala lösningar, säger CAG Groups vd Åsa Landén Ericsson.

Syntells vd Mikael Tjernlund säger att bolagen har samarbetat redan tidigare och konstaterar att bolagen kommer passa bra ihop.

– CAG:s modell med självständiga dotterbolag betyder att Syntell kan fortsätta utveckla erbjudandet i nuvarande riktning samtidigt som vi tillsammans med de andra bolagen inom CAG kan stärka den gemensamma marknadspositionen i Norden. Jag är övertygad om att vår nya ägarbild kommer att uppskattas av både kunder och medarbetare, säger han.