Vid 12-tiden på tisdagen gick det inte att skriva in nya uppgifter i journalsystemet Take Care. Störningen påverkade flera vårdgivare och medarbetarna har tvingats gå över till manuella rutiner.

Det fanns dock en läskopia vilket innebär att vårdpersonalen kan läsa de uppgifter som finns i journalerna.

Under dagen pågick felsökning men vid 20-tiden på kvällen meddelade regionen att problemen var lösta. Vad som orsakat problemen är ännu inte klart men ”händelsen och dess orsaker kommer att analyseras” enligt Region Stockholm.

Under tisdagen aktiverade Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning stabsläge men det avslutades under kvällen.