Hos Kraftringen har man sett ett ökande behov av flexibel it-infrastruktur i takt med att verksamheten digitaliserats allt mer. Nu har man därför valt att ta in Telia Cygate som partner med målet att få en säker och skalbar it-drift. Telia Cygate konstaterar att det är en av bolagets största driftaffärer hittills, och den innebär att man tar ett helhetsansvar för Kraftringens hybrida it-miljö, datanät och tjänster för den digitala arbetsplatsen.

Den hybrida it-miljön bygger på HPE:s Greenlake, och systemen för elproduktion och distribution samt affärssystem som kommer tas om hand av Telia Cygate i Kraftringens datacenter. Övriga applikationer kommer levereras som privata molntjänster via Telias datorhallar. Och utöver det ingår drift av lokala datanät, konsulttjänster, licenser och arbetsplatstjänster som bärbara datorer, printer och telekomtjänster, fiberbaserade bredbandstjänster och ddos-skydd.

– Det här är ett otroligt spännande uppdrag, och ett stort förtroende vi fått av Kraftringen. Faktum är att detta är en av de största affärerna vi gjort för it-drift, säger Telia Cygates vd Fredrik Sidmar och betonar vikten av uppdraget.

– Digitaliseringen av energibranschen och våra elnät är oerhört viktig för elektrifieringen och samhällets hållbara omställning. En förutsättning för det är en robust och säker it-infrastruktur som snabbt kan anpassas för att möta nya behov från verksamheten. Vi ser fram emot att jobba nära Kraftringen för att leverera precis det.

Kraftringen har en tydlig ambition att leda utvecklingen av framtidens energi. En del i det är att använda naturresurser så effektivt som möjligt, och en annan är att fokusera på lokala energilösningar. Där har man bland annat jobbat med sin produktion av el och fjärrvärme, som blev helt fossilbränslefri under 2018.

Nästa steg i det arbetet är just digitaliseringen. Och just nu ligger fokus på att digitalisera och automatisera bolagets processerna kring att ansluta enheter till elnätet, oavsett om det är en laddstolpe, ett hus eller en kommersiell fastighet.

– Kraftringen vill fortsätta att utveckla och ligga i framkant när det kommer till digitaliseringsarbetet med syfte att göra det enklare för våra kunder och medarbetare. Ett robust och säkert system är en förutsättning med tanke på vår samhällsviktiga roll. Med en ny partner som delar Kraftringens visioner kan vi nu se till att tillsammans öka tempot i digitaliseringsarbetet, säger Richard Mauritsson, it-driftchef på Kraftringen.