Enligt en ny undersökning gjord av konsultföretaget EY förväntar sig hela 81 procent av högre chefer i Storbritannien att kvantdatorer kommer ha en betydande påverkan på deras bransch vid 2030, rapporterar The Register.

48 procent av de svarande cheferna tror rentav att kvantdatorer kommer börja göra om deras bransch redan vid 2025.

Företagens förberedelser för kvantdatorer är dock än så länge i ett tidigt skede. 33 procent av de svarande säger att de påbörjat en strategisk planering för att hur kvantdatorer kan komma att påverka dem. 25 procent säger att de tillsatt en specialist eller pilot-grupp. 72 procent förväntar sig att börja förbereda sig för kvantdatorer till 2024.

EY:s undersökning baseras på svar från 501 högre chefer i Storbritannien som sållats ut bland 1516 chefer efter att de uppvisat kunskaper om kvantdatorer.