En statlig e-legitimation har efterlysts under lång tid, bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner, och nu ser det ut som om det faktiskt ska bli verklighet. Regeringen har gett Myndigheten för digital utveckling, Digg, i uppdrag att ta fram ett förslag om att ta fram ett statligt e-leg.

Utformningen ska göra det möjligt för så många som möjligt att kunna använda det och Digg utgår ifrån att det ska finnas i flera format. I förslaget ska också kostnader och hur lång tid det tar att få det på plats finnas med.

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, säger i en kommentar att det är glädjande för Digg att få uppdraget som är mycket efterfrågat av alla parter

– En statlig e-legitimation kommer dessutom att bidra till ökad inkludering då personer som idag inte kan få en e-legitimation får möjlighet att skaffa den statliga e-legitimationen.

Regeringen framhåller att det blivit allt svårare att klara sig utan en e-legitimation och att det finns behov av att det finns en robust och säker lösning som fungerar även i kris. Uppdraget är också en del i arbetet mot bedrägerier. I den vevan ställs också högre krav på e-legitimationstjänster som innebär att uppgifter om penningtvätt ska lämnas till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

DIggs förslag ska vara klart senast den 31 januari nästa år.