Göteborgsbaserade Progrits har ett antal b2b-orienterade mjukvarubolag inom sin företagsgrupp, främst runt om i Norden men även i Europa. Koncernen har idag drygt 200 anställda och omsätter runt 300 miljoner kronor.

Nu har man köpt Fristad Konsult, som numera är ett helägt dotterbolag i koncernen. Bolaget har över 25 års erfarenhet av att effektivisera kommuners och kommunala bolags tekniska förvaltning, som tidrapportering, arbetsorderhantering och fordonsadministration, med sin kärnprodukt Komma. Bolagets utveckling sker från kontoret i Fristad utanför Borås, och enligt Progrits passar förvärvet väl in.

– Under processen växte det fram att det finns en tydlig match mellan Fristad Konsult och Progrits i både strategi och kultur. Likt koncernens bolag utvecklar Fristad mjukvara som är ledande inom sin nisch. Detsamma gäller människorna i bolaget, som kommer tillföra viktig kunskap i gruppens gemensamma väg framåt, säger Progrits koncernchef Björn Ekström.

– Vi är ett välmående bolag med stark marknadsposition, men vi behöver lite draghjälp för accelerera ytterligare. Alla medarbetare kommer vara med på den fortsatta resan och se hur långt vi kan ta det här. Vi ser fram emot att bekanta oss ytterligare med Progritsgruppen och hitta synergier för produkter som gör våra kunder ännu nöjdare, säger Thomas Lövqvist, vd på Fristad Konsult.