Säkerhetsföretaget Digital Shadows, via Venture Beat, har räknat ut att hela 24 miljarder användarnamn och lösenordskombinationer finns ute till försäljningen på dark web. De tillgängliga användarnamnen och lösenordskombinationerna skulle kunna användas för att få åtkomst till eller ta över ett offers konto.

Av dessa lösenord ska 6,7 miljarder ha en unik användarnamn- och lösenordskombination, vilket är 1,7 miljarder fler än när Digital Shadows gjorde samma undersökning 2020. Av dessa 6,7 miljarder användarnamn och lösenordskombinationer ska det vanligaste lösenordet varit "123456" som utgjorde 0,46 procent av helheten.

För att skydda sig online när det kommer till användarnamn och lösenord rekommenderar Digital Shadows användningen av verktyg som multifaktorsautentisering, lösenordshanterare och unika, snarare än återanvända, lösenord.

Läs också: Har du koll på Tor och Darknet? Här är en inblick i internets mörkare sida