Kravet är på 593 miljoner euro (624 miljoner dollar), motsvarande 6,3 miljarder kronor, skriver nyhetsbyrån Reuters.

I en prejudicerande dom förra året banade Högsta EU-domstolen väg för den här typen av krav då den ålade EU att betala dröjsmålsränta på återbetalda böter i ogiltigförklarade konkurrensprocesser.

I domslutet slogs också fast att sena räntebetalningar i sig också kommer att medföra ränta.

Intel uppger i sin fordran att kommissionen, som ansvarar för konkurrensövervakningen inom EU, har vägrat att ersätta företaget dröjsmålsräntan.

Kommissionen återbetalade Intel 1,2 miljarder dollar till Intel efter nederlaget i domstolen i januari i år.