Svenska Proact har idag verksamhet i 13 länder, och när vi pratade med nya nordiska chefen Magnus Lönn konstaterade han att man inte nödvändigtvis behöver etablera sig i nya länder. ”Vi har lite respekt för att bryta helt ny mark, det är så mycket lättare att gräva och fiska där man står”, konstaterade han på frågan om var nästa förvärv kan tänkas komma.

Den här gången blev det alltså i Tyskland man grävde, och hittade konsultföretaget Sepago. Köpet är naturligtvis ett sätt att stärka den tyska närvaron, men även ett sätt att vässa sitt kunnande kring publik molntransformation till stora och medelstora företag.

Proact betalar initialt 12 miljoner euro, plus en tilläggsköpeskilling på 4 miljoner euro. Det motsvarar totalt cirka 170 miljoner kronor. Sepago har 85 medarbetare och jobbar mycket med Azure, Microsoft 365 och Citrix och tjänster inom säkerhet, transformation och migrering. Köpet väntas vara i hamn i början av juli.

– Det är med stor glädje som vi välkomnar Sepagos medarbetare till Proactfamiljen. Vi delar samma passion för att göra det möjligt för våra kunder att skapa affärsvärde genom data. Precis som Proact har Sepago ett gott rykte på marknaden bland både kunder och leverantörer. Tillsammans kommer vi att ha en bredare geografisk närvaro av marknadsledande hybridmolnlösningar. Sepagos tydliga konsultverksamhet kommer att vara ett utmärkt komplement till Proacts styrka inom managed services och infrastruktur, säger Proacts vd och koncernchef Jonas Hasselberg om sina nya tyska kollegor.

– Sepago har mer än 20 års erfarenhet av konsultverksamhet inom områden som datacenter, omvandling av publika moln och it-säkerhet. Vi kan utnyttja detta, i kombination med den portfölj och de möjligheter som Proact tillför, för att presentera ett förbättrat erbjudande till våra kunder, säger Paul Lütke Wissing, delägare och medgrundare av Sepago.

Och hans kollega Claus Friedrichs, även han delägare och medgrundare, fyller i med:

– Sepago är känt som ett skickligt företag och har ett kulturellt starkt varumärke i Tyskland. Det gläder mig mycket att vi delar samma kulturella värderingar som Proact. Ur våra medarbetares synvinkel kommer vi att kunna lära oss av varandras expertis och erbjuda spännande tjänster och projekt som kommer att ge oss en unik position på marknaden.