På tisdagen presenterade regeringen ett nytt cybersäkerhetspaket, i ljuset av vad man kallar en påtaglig risk för cyberangrepp. En risk som ökat efter Rysslands invasion av Ukraina.

Den stora ekonomiska satsningen i paketet är nya lokaler till nystartade Nationellt cybersäkerhetscenter, som hittills delat kontor med MSB. Fortifikationsverket har fått grönt ljus att köpa en fastighet i Solna, som dessutom ska renoveras. Kostnaden uppgår till upp emot 900 miljoner kronor.

– Sverige ska stå motståndskraftigt mot såväl militära angrepp som mot cyberattacker mot viktiga institutioner och samhällsfunktioner. Med den här investeringen möjliggör vi för det nationella cybersäkerhetscentret att utveckla sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Max Elger i ett pressmeddelande.

Regeringen ger också två nya uppdrag till Finansinspektionen: dels ska myndigheten stärka kontrollen över de finansiella företagens outsourcade verksamhet, dels ska det redovisas hur tillsynen av finansiella företags cyberrisker har stärkts hittills under 2022.

Dessutom ska MSB få ett uppdrag att stärka Cert-se, rapporterar TT.