Marketing Clinic jobbar främst med strategi-, varumärkes- och affärsutveckling och har ett 60-tal strategikonsulter, främst i Helsingfors, men finns även representerat i Stockholm och Oslo. För Knowit handlar köpet dels om att växa i Finland, dels om att vässa sig inom affärsutvecklingsstrategier. Efter förvärvet har Knowit drygt 450 medarbetare i Finland.

Det nyköpta bolaget kommer till största delen bli en del av Knowit Insight, som är konsultjättens affärsområde för management consulting. Men även affärsområde Experience, som jobbar med varumärke, kundupplevelse och marknadsstrategi, kommer tillföras nya resurser.

– Genom att kombinera Marketing Clinics starka marknadsposition och erbjudande inom strategier för affärsutveckling och lönsamhet, med Knowits breda kompetens inom digital transformation och förändringsledning blir vi en starkare partner till både befintliga och nya kunder. På den finska marknaden blir vårt erbjudande unikt för starka varumärken med tillväxt på agendan, där vi nu kan stötta på hela resan från strategi till implementering av nya affärsmodeller, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef på Knowit Insight om sina blivande kollegor.

Marketing Clinic kommer nu under sommaren inleda ett nära samarbete med Knowit, och kommer successivt under året bli en integrerad del av varumärket Knowit. Bolagets vd Kati Nurminen kommer fortsätta leda Marketing Clinics verksamhet i Finland.

– Vår erfarenhet är att våra kunder i allt högre utsträckning har behov av tvärfunktionella team och samarbeten för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Marketing Clinic och Knowit kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi bli en ännu starkare partner för våra kunder. Jag är övertygad om att samgåendet kommer att bli mycket positivt för alla medarbetare och ser fram emot att bli en del av Knowit, säger hon.