Kammarrätten i Stockholm slår fast att Post- och telestyrelsens beslut om att stänga ute kinesiska leverantören Huawei från 5g-utbyggnaden i Sverige varken strider mot svensk eller internationell rätt. 

Därmed avslår domstolen Huaweis överklagan. Det uppger Kammarrätten i ett pressmeddelande.

Kammarrätten kommer därmed också fram till samma beslut som tidigare instanser.

– Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder i pressmeddelandet.

Vidare skriver Kammarrätten att den kommit fram till att ”det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5g-nätet”. 

”Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5g-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025”.

Beskedet mottogs med besvikelse hos Huawei, skriver TT.

”Vi kommer att analysera domslutet och utvärdera vårt nästa steg, inklusive andra rättsliga åtgärder under svensk lag och EU-rätt, för att fortsätta skydda våra rättigheter och intressen”, uppger bolaget i en kommentar till TT.