Under de senaste åren har åtskilliga säkerhetsexperter uppmanat it-ansvariga att avaktivera Powershell, detta då många hackare använder sig av ramverket för sina cyberattacker.

Nu väljer emellertid de amerikanska myndigheterna NSA och CISA att i samarbete med sina motsvarigheter i Storbritannien och Nya Zeeland slå ett slag för motsatsen, det vill säga att använda sig av Powershell för att skydda sig mot cyberattacker.

Genom att aktivera funktioner som Deep Script Block Logging (DSBL), Module Logging och Over-the-Shoulder transcription (OTS) kan nämligen it-ansvariga upptäcka potentiella attacker i ett tidigt skede.

Den största risken med Powershell är att ramverket tillåter alla anslutningar som standard, så därför bör it-ansvariga se till att ändra inställningarna i brandväggen så att endast de nödvändiga anslutningarna godkänns.

Vill du veta mer kan du ta del av dokumentet Keeping PowerShell: Security Measures to Use and Embrace.