VA Syd, som jobbar med vatten, avlopp och avfall, har tagit hjälp av konsultbolaget Enfo, som ska mäta, visualisera och följa upp VA Syds data. Det nya avtalet sträcker sig till 2030 och har ett ordervärde på upp till 16 miljoner kronor.

Många av nyckeltalen i projektet kretsar kring hållbarhet, som att minska växthusgasutsläppen, få ned antalet oplanerade driftstörningar och säkerställa en hög vattenkvalitet till invånarna. Planen är att samarbetet ska börja rulla till hösten, och därefter utvecklas stegvis över tid.

– Till att börja med handlar det om att nyckeltal ska kunna bidra till en ökad samsyn och styrning av verksamheten, och även underlätta kommunikationen gentemot våra politiker. Det kommer också göra det lättare för våra verksamheter att både presentera och använda data på ett tillförlitligt sätt, säger Lisa Dahlberg, controllerchef på VA Syd och säger vidare:

– För oss har det varit viktigt med hög kompetens och det får vi med Enfo. Vi upplever att kunskapen är spridd över hela teamet och inte bara finns hos enskilda individer.

Anna Bergendal, ansvarig för Data & Analytics-enheten hos Enfo, ser fram emot ett långsiktigt samarbete.

– Vi får med det här uppdraget möjligheten att hjälpa VA Syd i deras digitaliseringsresa och att effektivisera deras rapporterings- och analyslösningar, inte minst inom deras hållbarhetsarbete. Att arbeta långsiktigt är viktigt för oss och det ska bli inspirerande att bidra till att organisationen blir mer intelligent i sin verksamhet och kan fatta fler datadrivna beslut, säger hon.