I början av året kom ett uppmärksammat beslut från Österrikes dataskyddsmyndighet, som slog fast att ett företag brutit mot GDPR genom att använda Google Analytics på sin webbplats. Detta eftersom verktyget överför personuppgifter till USA.

Inte långt därefter kom ett liknande beslut från dataskyddsmyndigheten i Frankrike och nu har Italien sällat sig till raden av EU-länder som dömer ut Googles analysverktyg, rapporterar The Register.

Den italienska dataskyddsmyndigheten anser att de verktyg som Google byggt in i Analytics för att avhjälpa problemen just nu inte garanterar ett tillräckligt skydd för användarnas personliga data, och varnar nu både offentlig och privat sektor.

Svenska IMY arbetar med ett motsvarande ärende, men något beslut här har ännu inte kommit.