Sedan högsta domstolen i USA beslutat att upphäva det prejudikat, Roe versus Wade, som gett amerikanska kvinnor rätt till abort ökar oron för att digital övervakning kan bli ett verktyg för att spåra kvinnor som planerar att avbryta en graviditet.

Information som sökningar på nätet, geolokalisering ärsådant som kan komma att användas av åklagare för att förbereda en stämning, skriver Reuters.

I en tweet skriver Eva Galperin, cybersäkerhetschef på Electronic Frontier Foundation, att ”skillnaden mellan nu och förra gången abort var olagligt i USA är att vi lever i en tid av aldrig tidigare skådad digital övervakning”.

Och redan nu finns exempel på att de data som samlas in används på just det sättet. Nyligen åtalades en kvinna i Mississippi för andra gradens mord efter att hennes mobil avslöjat att hon sökt efter abortmedicin efter att hennes graviditet gått in i vecka 28.

Röster höjs nu för att de stora techjättarna ska sluta samla in den här typen av data – något som de inte kommenterat.

Men i ett internt mejl skriver Fiona Cicconi, högsta personalchef på Google, att högsta domstolens beslut ”är en djupgående förändring för landet som påverkar så många av oss, särskilt kvinnor", rapporterar CNBC.

I mejlet görs klart att anställda ska kunna begära att flyttas från kontor i de stater som inför abortförbud till andra stater utan att få några frågor kring det – även om det inte finns några löften om hur många sådana förfrågningar som skulle kunna beviljas.