91 procent av alla anställda svarar att de är frustrerade över otillräckliga tekniklösningar på sin arbetsplats enligt en ny rapport som mjukvaruföretaget Freshworks genomfört bland 8 400 personer i 15 länder, bland annat Sverige.

Framför allt är det dåliga prestanda som irriterar – det uppger 51 procent av de tillfrågade.

Annat som pekas ut är långsam service från it-avdelningen, bristande samarbete mellan avdelningar, avsaknad av viktig funktionalitet och avsaknad av automatisering.

Och bristerna leder inte bara till irritation – 57 procent av de som känner frustrationen anser också att de blir mindre produktiva.

Svårigheter att lära sig och använda de applikationer som finns är det problem som de nära 2 000 mellanchefer som finns bland de tillfrågade lyfter fram. 68 procent av dem anger det som det största hindret.

Och 69 procent av cheferna tycker inte heller att de anställda får tillräckligt med tid att lära sig applikationerna och 67 procent anser att fördelarna med applikationerna inte förklaras tillräckligt tydligt.