Computerworlds lista över de bästa arbetsplatserna inom it – Best Places to Work in IT – är tillbaka för 29:e gången. Och den här gången letar vi efter bra organisationer från USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Australien och Nya Zeeland. Om du arbetar för en lysande arbetsgivare för it-proffs, berätta för oss!

Under de senaste tre åren har pandemin omformat arbetsplatsen och hur anställda samarbetar med kollegor och arbetsgivare. Efter en lång tids utveckling blev den digitala omvandlingen verklighet över en natt.

best places to work

Det är fortfarande viktigt att skapa bra, fysiska arbetsplatser, men faktorer som flexibilitet blir allt viktigare i takt med att framtidens arbetsplats utvecklas. Ersättning är avgörande, men även utveckling, utbildning, mångfald och hållbarhet blir allt viktigare för anställda i hela världen.

Det finns många samarbetsverktyg, och de är viktiga. Men lika viktigt är en kultur som stöder anställda på kontoret, hemma och på alla platser däremellan. Om de senaste åren och månaderna har lärt oss något är det att produktivitet inte är ett problem när man arbetar på distans, problemet är att undvika utbrändhet och främja balansen mellan arbete och privatliv.

Därför genomför Computerworld för 29:e gången sin årliga undersökning för att identifiera de bästa arbetsplatserna för it-proffs. Och den här gången gör vi det för första gången internationellt.

Vi är glada över att kunna utvidga undersökningen, som har en lång historia i USA, till företag över hela världen. De nominerade kommer att utvärderas mot andra deltagande företag i sin region.

Regionala jurygrupper bestående av branschledare inom och utanför Computerworld kommer att utvärdera bidragen och fastställa vilka företag som får utmärkelsen. Nomineringarna öppnades den 31 maj 2022. Vi ser fram emot att få veta mer om vad din organisation gör för att ge dina it-anställda bästa möjliga arbetsupplevelse.

Här hittar du formuläret där du lämnar ditt bidrag.

Arbetsgivarna på listan över bästa platser bedöms efter företagsstorlek: Stora företag har 5 000 eller fler anställda, medelstora företag har mellan 1 001 och 4 999 anställda och små företag har 1 000 eller färre anställda.

För att vara berättigade måste företaget ha minst fem it-anställda, och företaget måste ha minst 100 anställda totalt. Vi definierar it-anställda som de it-arbetare som tillhandahåller tekniskt stöd och tjänster till sitt eget företag - eller till flera företag genom sitt arbete hos en it-tjänsteleverantör. Personal som inte ingår är administrativ stödpersonal för it-avdelningen, personal som arbetar med kommunikation eller pr för it-avdelningen, it-entreprenörer eller personal vars främsta uppgift är produktutveckling för extern försäljning.

I de flesta fall föredrar vi att moderbolaget, snarare än dotterbolag eller filialer, ansöker om att få vara med på listan över de bästa arbetsplatserna inom it. Däremot kan ett dotterbolag eller en filial komma i fråga, under förutsättning att det framstår som en separat enhet från moderbolaget, med separata affärsfunktioner, it-ledning och så vidare. Ett dotterbolag kan också vara berättigat att ansöka separat om moderbolaget är ett holdingbolag. I sådana fall kan moderbolaget och dotterbolaget ansöka separat. Vi uppmanar de företagen att fylla i nomineringsformuläret eller kontakta oss på bestplaces@computerworld.com, så kommer vårt team att utvärdera ansökningarna från fall till fall.

Computer Sweden är en del av Computerworld.