Säkerhetsforskare vid Cyble Research Labs har genomfört en ny undersökning som visar att över 900 000 Kubernetes-kluster är exponerade online.

Exponeringen innebär att klustren kan vara sårbara för cyberattacker som kan användas för att stjäla känslig data. Exponeringen garanterar dock inte att alla kluster ifråga är sårbara mot attacker.

65 procent av klustren ska vara i USA, 14 procent i Kina, 9 procent i Tyskland, 6 procent i Irland och 6 procent i Nederländerna.

Enligt Cyble Research Labs tycks exponeringen vara ett resultat av felaktiga inställningar på användarsidan av containerhanteringssystemet.

Läs också: Ingen vill ha hand om Kubernetes längre