18 procent, en knapp femtedel, av de svenska tjänsteföretagen uppger att de drabbats av cyberattacker under de senaste tre åren enligt en ny rapport som 4C Strategies gjort på uppdrag av Almega. De flesta av attackerna är kvalificerade och riktade.

Rapporten bygger på intervjuer med elva chefer med ansbar för säkerhet, informationssäkerhet, it-säkerhet och säkerhetsskydd från olika branscher i tjänstesektor och en enkät som gått ut till Almegas medlemmar.

Men troligen är bilden dystrare än vad svaren indikerar eftersom många inte vill skylta med att de utsatts för cyberattacker.

– Rapporten visar att de flesta företagen upplever ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars it-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega, i en kommentar.

Av rapporten framgår att tjänsteföretagen ser ett behov av att samverka med myndigheter – och få stöd – när det gäller cybersäkerhet. Ändå är det få som gör det.

– Fler än nio av tio tjänsteföretag samarbetar överhuvudtaget inte med myndigheterna i cybersäkerhetsfrågan. De är dessutom osäkra på vilka myndigheter de kan eller bör samarbeta med eller vilka som kan ge dem rätt stöd, säger David Wästberg.

I rapporten föreslås därför en rad åtgärder för att stärka samarbetet kring säkerheten framåt. Det handlar bland annat om att se över hur det ser ut med samverkansnätverk mellan företag och offentlig sektor och inkludera fler branscher, att skapa fler forum för att dela information och kunskap och att anpassa riktlinjer och råd för olika branscher.

Dessutom föreslås att Nationellt cybersäkerhetscenter får i uppdrag att stötta de som arbetar med förebyggande insatser vid attacker och att Cert-se också ska kunna erbjuda ett särskilt resursstöd vid behov.