90,2 miljarder dollar, drygt 930 miljarder kronor. Så mycket kommer det att investeras i molninfrastruktur under 2022, enligt analysföretaget IDC. Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med 2021 och är den högsta tillväxttakten sedan 2018.

Det handlar om investeringar i både det som IDC kallar delade molntjänster – det vill säga tjänster som delas mellan företag och konsumenter och som utformade för en marknad, inte för ett enskilt företag – och dedikerade molntjänster som delas inom ett enskilt företag eller ett utvidgat företag med begränsningar för åtkomst och resursanvändning som definieras/kontrolleras av företaget.

Delad molninfrastruktur förväntas växa med 24,3 procent jämfört med förra året och landa 63,9 miljarder dollar 2022 .För dedikerad molninfrastruktur väntas utgifterna öka med 16,8 procent till 26,3 miljarder dollar i år.

Ökningen drivs enligt IDC av inflationstryck och förväntningar på högre systempriser under 2022 samt förbättringar i leveranskedjan under andra halvåret.

Utgifterna för icke-molninfrastruktur förväntas samtidigt öka med 1,8 procent till 60,7 miljarder dollar, runt 625 miljarder kronor.

.