Knowit har fått i uppdrag av Försvarsmakten att uppgradera det ”command & control”-system som man levererade till den svenska maringen för fyra år sedan.

Den uppgradering som nu beställts ska ge utökade funktioner, ökad it-säkerhet och ökade möjligheter att samverka med Finland och Nato.

– Vi är idag mycket stolta över att Knowit fått fortsatt förtroende att stödja Försvarsmakten att utöka möjligheten till samverkan med Finland och Nato. Det känns extra angeläget i den osäkra omvärld vi just nu befinner oss i, säger Mats Thorstenson, vd för Knowit Dataunit i en kommentar.

Beställningen är värd 70 miljoner kronor, inklusive optioner, och levereras i samarbete med Knowits finländska partner Navielektro.