Tre av tio svenska företag, 32 procent, skulle klara att hålla igång sin verksamhet om Sverige blev isolerat från omvärlden av exempelvis krig enligt en undersökning bland it-chefer som Novus gjort på uppdrag av Tietoevry.

Nästan var tionde tillfrågad uppger att de inte skulle kunna upprätthålla verksamheten alls.

För offentlig sektor är beredskapen ännu sämre. Där uppger 23 procent att de skulle klara sin verksamhet i ett sådant krisläge.

De största utmaningarna som it-cheferna ser är desamma i både offentlig och privat sektor. I privat sektor pekar 57 procent ut beroende av vissa individer för att driva it-lösningarna, 55 procent uppger på kompetensbrist och 31 procent pekar på att de har en för låg it-budget. I offentlig sektor ses alla utmaningarna som ännu större.

Totalt har 283 it-chefer inom privat och offentlig sektor intervjuats.