Nu har Europaparlamentets med stor majoritet – 539 röster för, 54 röster emot och 30 nedlagda röster – röstat ja till de två regelverken Digital Markets Act och Digital Services Act.

Det innebär att de stora teknikjättarna som Google, Amazon, Apple, Facebook och Microsoft nu får tuffare regler att följa.

DMA ställer krav på de företag som kontrollerar data och åtkomst till sina plattformar, exempelvis att reklam som riktas mot barn inte tillåts. DSA handlar om att de digitala jättarna måste bli bättre på att rensa bort olagligt innehåll på sina plattformar.

De företag som bryter mot de nya reglerna riskerar böter på upp till 10 procent av den globala årsomsättningen när det gäller DMA och 6 procent när det gäller DSA.

EU:s antitrustchef Margrethe Vestager har tillsatt en arbetsgrupp för marknadsföringsmyndigheter med runt 80 tjänstemän – men det anser kritiker vara otillräckligt, skriver Reuters.

Andreas Schwab, som styrde frågan i Europaparlamentet, har krävt en större arbetsgrupp för att kunna klara av att möta de stora resurser som teknikjättarna har.

Och den europeiska konsumentorganisationen, BEUC, instämmer i kritiken.

”Tillsammans med andra grupper i det civila samhället slog vi förra veckan larm om att om kommissionen inte anlitar de experter som behövs för att övervaka Big Techs metoder på marknaden kan lagstiftningen hämmas av en ineffektiv tillämpning”, säger BEUC:s vice generaldirektör Ursula Pachl i ett uttalande.

Regelverken väntas formellt antas av ministerrådet i juli och ska börja tillämpas 15 månader efter att de trätt i kraft, men senast den 1 januari 2024.