En ny undersökning gjord av Oslash visar på att anställda i USA som använder datorer i sitt dagliga arbete och som tillhör generation Z, de som är födda efter 1996, är trötta på att agera som extra teknisk support till sina äldre kollegor.

Mer än var fjärde Gen Z-anställd i undersökningen svarar att de har problem med att hinna med sitt jobb till följd av att de också behöver agera teknisk support för medarbetare. I snitt ska de lägga åtta timmar per vecka bara på att leta reda på filer till medarbetare.

Enligt undersökningen ska nära på hälften av alla anställda fråga sina medarbetare om teknisk hjälp minst en gång per dag. Det ska främst vara arbetare inom Gen X, födda mellan 1965 och in på 80-talet, (53 procent) och baby boomers, efterkrigsgenerationen, (55 procent) som frågar. Vanligen gällande hårdvaruproblem, mjukvara som inte fungerar eller problem med kontorsverktyg som skrivare och skanners.

Enligt Oslash tycks en del av problemet uppstått till följd av att anställda i USA ofta överdriver sina tekniska kunskaper vid jobbansökningar, med hopp om att de ska kunna lära sig på jobbet istället.

Undersökningen baseras på svar från 1012 anställda i USA, varav 56 procent var män och 44 procent kvinnor. Generationsfördelningen var 25 procent Gen Z, 45 procent millenials, 15 procent Gen X och 15 procent baby boomers.

Läs också: Sommarstugan det nya kontoret för it-proffsen - "går precis lika bra"