Tysklands myndighet för informationssäkerhet har tillsammans med flera andra nu tagit fram en grund för hur satelliter ska skyddas mot cyberattacker i framtiden, rapporterar The Register.

Ett offentligt dokument som myndigheten släppt visar bland annat att satelliter ska säkerhetskategoriseras utifrån deras olika uppdrag. Från "normal" nivå, som innebär begränsade och hanterbara skador, till "hög" för signifikanta skador och "väldigt hög" för nedstängningar och katastrofala skador för operatören eller tillverkaren av satelliten.

Dokumentet går också igenom datasäkerheten för satelliternas livscykel. Från själva tillverkningen till vad man ska göra efter att en satellit avvecklats.

Samtidigt konstaterar dokumentet att även om alla krav i det uppfylls går det aldrig att nå 100 procent säkerhet.

Läs också: Här är militärsatelliterna som kan kommunicera direkt via laser