Japan har nu infört en ny lag som gör förolämpningar online straffbara med upp till cirka 22 000 kronor i böter eller fängelse i upp till ett år, rapporterar The Verge.

Tidigare var straffet upp till cirka 750 kronor i böter eller under 30 dagar i fängelse.

En "förolämpning" definieras i det här fallet som att förnedra någon utan att peka på specifik fakta. Något som istället skulle kunna klassas som ärekränkning.

Den strängare lagen kommer utvärderas efter tre år för att granska hur pass den påverkar yttrandefriheten i landet negativt.

Läs också: Gen Z trötta på att vara teknisk support för äldre anställda