Trots inflation och oro i världsekonomin fortsätter investeringar i digital teknik runt om i världen och även i Sverige. Det visar en ny undersökning från Equinix där 2 900 it-ledare i världen, varav runt 100 i Sverige, deltagit.

61 procent av de svenska deltagarna konstaterar att den digitala utvecklingen i deras företag accelererat i samband med pandemin. Gamla it-lösningar som inte klarar de förändrade behoven har lett till ökade it-budgetar uppger 47 procent av dem. Och behovet av ökade investeringar i digital teknik kommer att fortsätta tror 67 procent.

Men det finns bromsklossar – inte minst när det gäller leveranskedjorna. Det är ett direkt problem för verksamheten för 32 procent av de tillfrågade svenskarna och 34 procent uppger att chippbristen är ett hot mot deras verksamhet.

Samtidigt uppger hälften att deras organisation planerar att expandera under de kommande tolv månaderna – 15 procent till en ny stad 31 procent till ett nytt land och 19 procent till en ny region.

För att stödja den geografiska expansionen så tänker sig 38 procent använda sig av virtuell distribution via molnet.

Av undersökningen framgår också att migreringen till molnet fortsätter oförtrutet. 55 procent av de svenska företagen planerar att flytta fler affärsfunktioner dit.

43 procent tänker sig att använda privat moln medan 33 procent föredrar hybridmoln och 23 procent offentligt moln.