Färjors bränsleförbrukning kan variera med runt 60 procent på samma rutt. Hur kaptenen kör är en av de viktigaste faktorerna.

Men nu har en ny AI-plattform som Cetasol utvecklat tillsammans med Semcon testats i Göteborgs skärgård sedan januari 2020 med gott resultat. I snitt har färjorna sparat 17 procent bränsle genom att kaptenerna fått stöd att ändra sina körmönster. Förhoppningen är att förbrukningen ska kunna minskas ytterligare eftersom AI-modellen är självlärande och förbättras efter hand.

– Den nuvarande plattformen hanterar stora mängder data från olika källor, som körmönster från erfarna kaptener, väderdata, gps-positionering och havsströmmar. Baserat på all denna data levererar den sedan tydliga förslag, ’actionable insights’ så att kaptenen kan köra så energisnålt som möjligt, säger Ethan Faghani, vd på Cetasol, i en kommentar.