61 procent av anställda anser att dåliga samarbetsverktyg hämmar den totala tillväxten för företag, enligt en undersökning från Corel Corporation där drygt 2 000 kontorsanställda i USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien och Australien deltagit.

Dessutom anser 54 procent att dåligt samarbete mellan anställda i hybrid- och distansarbetsmiljöer innebär minskade intäkter. 27 procent anser att företagen inte investerar i rätt verktyg och 25 procent att de har dålig funktionalitet.

Framför allt efterfrågas verktyg som gör det enkelt för flera teammedlemmar att arbeta med samma projekt samtidigt, det håller 39 procent med om. 32 procent vill ha samarbetsverktyg som gör det möjligt att arbeta och samarbeta på vilken enhet som helst.