Regeringen har tillsatt en utredning för att få dataavdelningen i offentlig sektor ska fungera effektivare.

– För att myndigheter och andra aktörer bättre ska kunna samverka digitalt kring de olika samhällsutmaningarna behöver det bli enklare att dela data, samtidigt som säkerhet och den personliga integriteten värnas, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Genom att samverka digitalt och dela data är tanken att offentliga aktörer som myndigheter, regioner och kommuner bättre ska kunna möta utmaningar som brottslighet, sjukvård och klimatomställning.

Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket har utsetts till särskild utredare. Han har tidigare bland annat haft motsvarande roll på E-hälsomyndigheten.

Han ska nu göra en analys över hur data kan delas inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer och föreslå hur styrning och reglering av så kallad interoperabilitet kan utvecklas.

Uppdraget ska redovisas den 15 december 2023.