Nu kan den som vill visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ifall ens arbetsgivare inte följer reglerna för dataskydd. Det går att visselblåsa genom att skicka brev, ringa ett visselblåsarnummer eller via numret boka ett personligt möte hos myndigheten.

Under 2021 inträdde den så kallade visselblåsarlagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Integritetsmyndigheten är en av flera myndigheter som enligt visselblåsarlagen ska ha en extern rapporteringskanal för visselblåsning.

– Identiteten på den som visselblåser skyddas av stark sekretess och hanteras endast av behöriga personer hos oss. Om man vill visselblåsa till oss är det viktigt att man följer de instruktioner som ges på vår webbplats. Vi kan exempelvis inte ta emot visselblåsningar via e-post eftersom vi bedömer att det inte är ett tillräckligt säkert sätt för oss att ta emot den här typen av information, säger Linn Sandmark, tillförordnad chef för den enhet som ansvarar för myndighetens externa rapporteringskanal för visselblåsning, i ett pressmeddelande.

Läs mer om hur du anmäler dåligt dataskydd på IMY:s sajt.

Läs också: Offentlig sektor ska bli bättre på datadelning – nu tillsätts utredning