Mobilförsäljningen minskade med 9 procent under årets andra kvartal, enligt siffror från Canalys.

Enligt analysföretaget beror minskningen på hushållens oro för stigande inflation och sämre ekonomi.

– Leverantörerna tvingades se över sin taktik under Q2 då utvecklingen av smartphonemarknaden blev mer försiktig, säger Runar Bjørhovde, analytiker på Canalys.

Den minskade försäljningen har lett till att leverantörernas lager växer samtidigt som konsumenternas intresse för mellanklassegmentet minskar och istället riktas mot billigare modeller.