Enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner väntas tillväxten för världens halvledarföretag hamna på 7,4 procent för 2022, vilket kan jämföras med 26,3 procent förra året.

Prognosen för 2023 är ännu dystrare, detta då Gartner räknar med en negativ tillväxt på 2,5 procent. Det motsvarar en total omsättning på 623 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 639 miljarder dollar för 2022.

– Även om chippbristen avtar går den globala halvledarmarknaden in i en svag period som kommer att bestå till och med 2023, säger Richard Gordon från Gartner i ett pressmeddelande.

Den främsta anledningen till den dystra prognosen är en vikande efterfrågan på datorer och mobiltelefoner, något som tros hänga samman med den höga inflationen.