En undersökning som analysföretaget Gartner gjort i sommar bland 128 vd:ar och finansdirektörer visar att det första området som företagen kommer att börja skära ner på vid sämre tider är förvärv och samgåenden.

– Att skära i förvärv och samgåenden är ett ganska självklart val efter rekordaktiviteten som var 2021, och med de högre räntorna som gör att kostnaden för att finansiera sådana affärer stiger, säger Randeep Rathindran, analytiker på Gartner.

Något överraskande är det hållbarhetssatsningarna som står på tur därefter, enligt undersökningen.

– Det är mer förvånande att hållbarhet ligger så nära huggkubben eftersom vd:ar tidigare under 2022 rankade det som en av de främsta strategiska prioriteringarna och att hållbarhetsredovisningar allt mer blir inskrivna i lagstiftningen.

Så här fördelar sig resultaten över vilka investeringar företagen kommer att skära i först.

Förvärv och samgåenden: 41 procent

Investeringar i förbättrad hållbarhet: 39 procent

Kapitalinvesteringar i expansion av fysiska nätverk: 32 procent

Investeringar i produktinnovation: 27 procent

Investeringar i teknik för förbättrad effektivitet och skalbarhet: 23 procent

Om man vänder på myntet och frågar vad som är det sista företagen kommer att skära på så svarar 46 procent att det är investeringar i personalstyrkan och kompetensutveckling. 45 procent av deltagarna uppger att investeringar i digitalisering är det sista de skär ner på.

– Trots kostnaden så vänder sig företagen mot digitala investeringar för att förbättra effektiviteten och för att skydda marginalerna, säger Rathindran.

Randeep Rathindran fortsätter:

– Företag som implementerar blockkedjan, IOT och teknik för digitala tvillingar ser förbättringar i rapporteringsförmåga, prestandaoptimering och personalstyrkans effektivitet.

– Att implementera digitala lösningar på ett sätt som ökar produktiviteten för personalen och tillgångarna kommer att vara en nödvändighet framöver.