Dessutom föredrar nästan alla fortsatt stöd för flexibla arbetssätt, som till exempel distans- eller hybridarbete. Det uppger tekniksajten ZDNet som tagit del av rapporten.

Slack har genomfört den här undersökningen bland 1000 deltagare i Storbritannien. Den visar alltså att 86 procent föredrar att arbeta längre men färre dagar, genom att förkorta den normala arbetsveckan till fyra dagar.

Undersökningen visar också att det som kallas asynkrona arbetssätt – det vill säga sådana som inte kräver att alla jobbar samtidigt, utan att man kan arbeta när man vill och var man vill – är väldigt populära nuförtiden. 69 procent av deltagarna uppger att asynkront arbetssätt ger dem tid att finslipa idéer och svar innan de kommunicerar, och fler än sex av tio uppger att asynkront arbete maximerar deras produktivitet.

Slack uppskattar att asynkront arbetssätt skulle innebära att anställda i snitt sparar in två timmar och 53 minuter varje vecka, enbart genom att ersätta realtidsmöten.

Och kanske kan flexibelt arbete även fungera som en kompensation för den ökande inflationen med högre priser på mat och bränsle. 70 procent av de svarande i undersökningen uppger i alla fall att hybridarbete innebär lägre kostnader för mat och resor.