Microsoft meddelar i samband med sin senaste kvartalsrapport att de kommer utöka livslängden för sina molnservrar från fyra till sex år, rapporterar The Register.

"Investeringar i vår mjukvara som ökat effektiviseringen för hur vi driver våra servrar och nätverksutrustning så väl som framsteg i tekniken har resulterat i att livslängden utökats från vad den historiskt varit", uppgav Microsofts chief financial officer Amy Hood i samtal med aktieägarna.

Till följd av detta beräknas Microsoft spara 3,7 miljarder dollar under 2023.

Sedan tidigare har även Google utökat livslängden för sina molnservrar från tre till fyra år och Amazon Web Services har utökat sina från fem till sex år.

Läs också: AWS-höjdare kritiserar Microsofts molnpriser