I it-branscher är anklagelser om åldersdiskriminering ganska vanligt och det har förekommit uppmärksammade processer mot flera it-jättar.

En ny undersökning genomförd av forskare vid University of Liverpool i Storbritannien och UC Irvine i USA visar på att åldersrelaterade stereotyper i jobbannonser negativt påverkar antalet ansökningar från äldre personer. Det uppmärksammas av The Register.

Jobbannonser med sådant språk syftar till att främst få yngre sökande, jämfört med jobbannonser som inte använder sådant språk.

"Vi hittade starka bevis på att ålderism i språket relaterat till kommunikationsfärdigheter, fysisk förmåga och tekniskt kunnande, även när det inte var uppenbart eller specifikt åldersrelaterat, avskräckte äldre personer från att söka jobben", skriver forskarna.

De argumenterar också för att språket i jobbannonser har ungefär lika stor effekt som om det skulle finnas direkt diskriminering i själva anställningsprocessen – som att till exempel bortse från alla ansökningar från personer över en viss ålder.