Det är den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten Cisa som tillsammans med sina australiensiska kolleger i ACSC arbetat fram en lista över 11 skadeprogram som de anser utgör de största hoten.

Listan utgörs av skadlig programvara som upptäckts under de senaste tio åren och innefattar banktrojaner, fjärråtkomsttrojaner, program för att stjäla information och verktyg för att leverera ransomware.

Programvaran på listan används framför allt för ekonomisk vinning snarare än till exempel cyberspionage. Följande malware pekas ut i rapporten:

Agent Tesla (informationsstöld)

AZORult (informationsstöld)

Formbook (informationsstöld)

Ursnif (banktrojan)

Lokibot (identitetsstöld)

MOUSEISLAND (verktyg för leverans av ransomware)

NanoCore (identitetsstöld)

Qakbot (trojan med flera syften)

Remcos (fjärråtkomsttrojan)

Trickbot (trojan med flera syften och ransomware-leveransverktyg).

GootLoader (familj av skadlig programvara)

På CISA:s webbplats finns en detaljerad genomgång av de listade hoten.