Som en stor skapare och distributör av filmer har Nordisk Film strävat efter att bli effektivare. Inte minst genom att minska kostnaderna för att ta fram dataunderlag, analyser och därmed även få in mer beslutsfattande med hjälp av data.

En del i det arbetet är att man har installerat Qlik Sense SaaS. Ambitionen var att alla olika datasystem och datalager skulle samlas på en enda molnplattform, och då föll valet på Qlik Cloud.

– Tidigare ägnade vi mycket tid åt underhåll och att se till att våra interna system fungerade. Vi migrerade vår gamla lokala plattform till en Qlik-miljö, vilket sparade oss tid och gav oss möjlighet att dra nytta av den senaste tekniska utvecklingen och förbättra vår datastruktur för en mer mogen strategi för analys, säger Mikkel Hecht Hansen, BI-chef på Nordisk Film och låter nöjd över utfallet hittills, där den inbyggda AI-assistenten Insight Advisor spelat en viktig roll.

– För Nordisk Film är det viktigt att ha en kostnadseffektiv och skalbar plattform, samtidigt som man kan utnyttja moderna analysfunktioner som förstärkt analys och mobil åtkomst. Qlik har gett oss en helt annan dimension av ny kunskap och nya möjligheter genom bland annat Insight Advisor. Tillsammans med en lätt och enkel säkerhetsinloggning via Azure AD ger Qlik oss många insikter och datadrivna fakta som hjälper oss att fatta bättre beslut.

Francisco Mateo-Sidron, Emea-chef för Qlik, gläds åt det nya nordiska uppdraget.

– Nordisk Film är ett utmärkt exempel på ett varumärke som utnyttjar Qlik Cloud för att påskynda sin omvandling till ett datadrivet företag. Vi ser fram emot att hjälpa Nordisk Film att fortsätta utöka sin förmåga att utnyttja molnanalyser för att få effekt i hela organisationen, säger han.