Svenska Kraftnät är den myndighet i Sverige som ska ansvara för att elförsörjningen är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Det innebär dels att underhålla och utveckla stamnätet, dels att elförbrukningen ska hållas i proportion till elproduktionen och att handeln med el ska kunna ske på ett smidigt sätt.

Nu har man tagit in Atea och Netgain, som är en del av konsultkoncernen Combined X, för att få hjälp med sitt ärendehanteringssystem, som ska automatiseras.

– Lösningen är ett digitalt framtidssäkert systemstöd för ärendehantering och processautomatisering, som är kostnadseffektivt och stödjer systematisk uppföljning av ärenden. Den omfattar färdiga moduler för såväl IT Service Management som hr och fastighetsförvaltning, säger Thomas Browall, säljchef på Netgain.

Netgains vd Mats Berthem konstaterar också att det inte är första gången man samarbetar med Atea.

– Vi jobbar alltid nära och långsiktigt med våra kunder och samarbetspartner för att skapa förutsättningar att lyckas med digitaliseringen. Relationen med Atea har stärkts genom åren och vi samarbetar kring flera kunder och leveranser i Sverige. Vi ser med stor tillförsikt fram mot denna möjlighet på Svenska Kraftnät, säger han.