Microsoft har under de senaste åren presenterat en lång rad buggjägarprogram för sin mjukvara och sina tjänster.

Nu låter företaget meddela att man sammanlagt har betalat ut 13,7 miljoner dollar, vilket motsvarar 141 miljoner kronor, till buggjägare under de senaste tolv månaderna.

Totalt har 330 personer från 46 länder fått pengar från Microsofts 17 buggjägarprogram under det senaste året.

Den största utgiftsposten var 200 000 dollar för en kritisk sårbarhet i Hyper-V, vilket är i närheten av det maximala beloppet som ligger på 250 000 dollar.

Vill du veta mer om utbetalningarna från buggjägarprogrammen kan du hitta mer information på Microsoft Security Response Center.