60 procent av svenska företag uppger att de inte anser sig ha tillräckligt sofistikerad cybersäkerhet på plats för att klara av det rådande hotlandskapet, med ransomwareattacker, nätfiske och andra typer av cyberhot. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av säkerhetsföretaget Trend Micro.

Totalt är det 6 297 it- och affärsbeslutsfattare i 29 länder som har svarat. Av dessa finns 200 i Sverige, fördelat på 100 it-beslutsfattare och 100 affärsbeslutsfattare.

En tredjedel av it-beslutsfattarna uppger att riskbedömning är det område de upplever som mest utmanande. Drygt 80 procent uppger att de känner sig sårbara för ransomware, nätfiske och attacker mot företagets IoT-enheter.

Dessutom framkommer det att företagens oförmåga att kunna bedöma sin attackyta på rätt sätt gör att företagsledningen oftast är omedveten om riskerna. Mer än hälften av respondenterna svarar att de kämpar med att konkretisera och kvantifiera cyberrisker för sin företagsledning. Endast 3 procent uppger att deras ledningsgrupp helt förstår säkerhetsriskerna.

– Vi vet att företag är oroade över en snabbt expanderande uppkopplad närvaro och system med väldigt begränsad visibilitet. Undersökningen visar tydligt att utmaningen i många fall växer på grund av punktlösningar i en alltför silobaserad miljö, och inte sällan behövs brådskande hjälp med att upptäcka och hantera cyberhot i sina nätverk, konstaterar Jean Diarbakerli, som är säkerhetsrådgivare hos Trend Micro.